Sajtótájékoztató

2018 ÁPRILIS 06 Egyedi szennyvízkezelés Somogyapáti településen Somogyapáti Község Önkormányzata a Széchényi 2020 program keretében, a VP-6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés Somogyapáti településen” című pályázaton 90%-os intenzitású 120 912 510 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat azonosító száma: 1803900339 A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztés célja: Somogyapáti településen korszerű szennyvízkezelési megoldás keretében 86 db ingatlanra, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése történik pályázati forrásból. A jelenlegi elavult, a legtöbb ingatlanon nem szigetelt derítővel ellátott szennyvíztározók – melyekből tengelyen kell elszállítani a keletkezett háztartási szennyvizet, melynek egy része a talajba kerül a nem megfelelő szigetelés miatt – korszerű, minden egyes ingatlanra telepített egyedi szennyvízkészülékekkel lesznek kiváltva. Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések a bele kerülő háztartási szennyvizet 98%-ban megtisztítják, és a keletkezett tisztított vizet egy kiépített szikkasztómezővel az adott ingatlanon elszikkasztásra kerül. Ennek következtében a víz bázis vonatkozásában a bekerülő szennyeződés megszűnik, a pályázat keretében 2 db monitoring kút kerül kiépítésre, melyből a hatóság által előírt vízmintavétel megtörténhet. A kisberendezésekből évente egy alkalommal készülékenként 1 m3 szennyvíziszapot kell kiemelni és elszállítani, amely feladat ellátásának segítésére, a pályázat keretein belül egy 6.6 m3-es szippantós pótkocsit is tudott az önkormányzat beszerezni. A beépített szennyvíztisztitó kisberendezések, modern a vezetékes szennyvízelvezetéssel egyenértékű, de kedvezőbb fenntartási költségű megoldást jelent Somogyapáti település lakóinak, ezzel a több évtizede megoldatlan szennyvízkezelési probléma megoldásra került, a településen élő lakosok életminőségén javítva. Jelen beruházás az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap segítségével valósul meg, melyhez Egyszázhúszmillió- kilencszáztizenkettőezer-ötszáztíz forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. A fejlesztés befejezésének tervezett ideje:2018 augusztus 31. További információ kérhető: Somogyapáti Község Önkormányzatán.
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók